Çevre Politikamız


Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluk bilinciyle; Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ilgili diğer standartlara uymak, Doğal kaynak kullanımını azaltmak, Atıklarımızı kaynağında azaltmak, geri dönüşümünü sağlamak ve geri kazanılmayan atıkları uygun tekniklerle yok etmek, Çevre bilinci konusunda tüm çalışanlarımızla ortak hareket etmek prensibimizdir. Düzey Tıbbi Sistemler bu hizmetlerinin her aşamasında insan sağlığı, çevre güvenliği ve kalite gibi temel sorumluluklarından ödün vermeden hareket etmeyi asıl hedef olarak benimsemiştir.

Çevre Politikamız