İş Şağlığı ve Güvenliği


Hizmet verilen sektörün hassasiyeti göz önünde bulundurularak radyasyon güvenliğine yönelik tüm uygulamalar takip edilir.Mesleki risklerin önlenmesi, olası risklerin ve kazaların minimalize edilmesi için çalışanlar sürekli eğitime tabi tutulur.Temel politika olarak sağlık ve güvenliğin korunması için gerekli yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmet sunulur, çalışanların yaptıkları işlerin riskleri konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenir ve konusunda yetkin personelle çalışılır. Önce insan prensibi ile çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamı oluşturmak görevimizdir. Mutlu çalışanlar başarılı iş süreçlerini getirir.

İş Şağlığı ve Güvenliği