Radyoaktif Madde Taşımacılığı

İnsan sağlığına doğrudan etki edebilecek radyoaktif maddelerin taşınması sıradan bir hizmet değildir. Radyasyon güvenliği konusunda uzmanlaşmış, eğitimli kişiler tarafından; ‘‘Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği’’ hükümlerine uygun olarak gerçekleşmesi gerekir. Radyoaktif madde taşıma faaliyetinde; Radyoizotop türüne göre uygun zırhlama, Radyasyon doz oranına göre güvenli mesafenin tespiti ve taşımanın bu doğrultuda yapılması, Radyoaktif maddelerin, ‘‘Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği’’ne göre uygun şekilde paketlenip etiketlenmesi, Personel doz oranlarının takibi ve kayıtların tutulması, Acil durum planı hazırlanması, Gerekli dokümantasyonun, kayıtların ve raporların hazırlanması işlemleri yürütülür. Radyoaktif madde taşımacılığında Düzey Tıbbi Sistemler; profesyonel ekipler, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmış ve radyoaktif kaynak cinsine uygun zırhlanmış araçlarla hizmet sağlar.

Radyoaktif Madde Taşımacılığı