CT İYON ODALARI
CTDI hesaplanmasında gerekli ölçüm ve Diagnostik Radyoloji’de kalite kontrol için 4.6 cc ve 1.91 cc CT iyon odaları.
CT İYON ODALARI