KÜRESEL İYON ODALARI
Kalibrasyon laboratuarları, araştırma uygulamaları, imalat ve hızlandırıcı odası saçılma ölçümleri için idealdir.
KÜRESEL İYON ODALARI