MİKRO İYON ODALARI
IMRT, orthovoltage, x-ışınları, stereotaktik ve yüzeysel deri tedavisi için milimetrik radyasyon alanlarında ve su içinde kullanıma uygun iyon odaları.
MİKRO İYON ODALARI