OnQ rts

Oncology System’s OnQ rts yazılımı ileri görüntüleme ve radyoterapi uygulamalarının yapıldığı yoğun kliniklerde iş akışını kolaylaştırmak için üretilmiştir. Atlas tabanlı segmentasyon, ileri doz incelemesi, adaptif plan için tekrar konturlama, 4D tekrar konturlama, deformable ve rigid görüntüleri birleştirilerek PET GTV oluşturulması tek komutla iş akışına eklenebilir. Eğitimle ilgili konular ve insan müdahelesi en aza indirgenmiştir. Yüksek seviyedeki otomatikleştirme, klinik konturlama ve görevlerin görüntülenmesi yalnızca onkologlara, dozimetristlere ve fizikçilere değil tüm klinik servisine zaman kazandırır. Başarılı algoritmalar aracılığıyla alınan yüksek kaliteli sonuçlar ve yazılım tasarımı klinikteki tedavinin kalitesinin artmasına yardımcı olur.

OnQ rts