PARALEL DÜZLEM İYON ODALARI
Rutin elektron demet ölçümlerinde ve elektron, foton, proton ve nötron demetlerinde derinlik – doz çalışmalarında kullanım için çeşitli hacimlerde paralel düzlem iyon odaları.
PARALEL DÜZLEM İYON ODALARI