RT WORKSPACE YAZILIM
Klinik tarafından kanıtlanmış workflow araçları, gelişmiş iletişim ve hızlı planlama yoluyla zaman ve maliyet tasarrufu ve daha iyi hasta deneyimi sağlar.
RT WORKSPACE YAZILIM