THİMBLE İYON ODALARI
Suda, havada yada fantom metaryelinde mutlak dozimetri için çeşitli hacimlerde iyon odaları.
THİMBLE İYON ODALARI